banner-thai

รู้จักกับหนังสือคู่มือของเรา

 

จากสถานการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้ท้าทายการทำงานรูปแบบเดิมๆ หัวหน้าฝ่าย HR ทั้งหลายจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำงานขึ้นใหม่ สำหรับปี 2021 และในปีต่อๆไปข้างหน้า ซึ่งการสร้างทักษะและความสามารถที่จำเป็น การออกแบบองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำทั้งในปัจจุบันและอนาคต ล้วนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

E-book เล่มนี้เล่มนี้จะพาคุณไปสำรวจว่า สถานการณ์ในปี 2020 ทำให้เกิดการกำหนดรูปแบบการทำงานของฝ่าย HR ขึ้นใหม่อย่างไร อีกทั้งยังบังคับให้มีการปรับแนวทางการทำธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงวาระและกลยุทธ์อย่างไรบ้าง

 

 

เนื้อหาใน E-book ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • บทเรียนจากปีที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายสำหรับหัวหน้า HR
  • เรื่องสำคัญ 5 อันดับแรกที่ฝ่าย HR ต้องจับตามองในปี 2021
  • เริ่มกลยุทธ์ด้าน HR ขึ้นใหม่เพื่อชิงความได้เปรียบ
  • วิธีเลือกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้าน HR ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

Share the eBook

Send Me The Handbook